Økern Sentrum Logo
Okern1
Om prosjektet

Den nye hovedstaden øst i Oslo

Skøyen, Majorstua og Nydalen er tydelige sentrum på hver sin kant av byen. Økern skal bli det samme i Oslo øst, i inngangen til Groruddalen. Økern er som kollektivknutepunkt allerede et av Oslos travleste, og det er før utbyggingen av Økern Sentrum har startet. Økern Sentrum blir selve hjertet, og sentrum, i Oslos største og viktigste byutviklingsprosjekt – Hovinbyen. Vårt mål er å bygge en bydel og et sentrum skapt for og med dem som skal bruke den, hvor du kan bo, leve og jobbe. Økern Sentrum skal være en klimavennlig og fremtidsrettet byutvikling hvor vi bevarer og forsterker en rik og variert historie på Økern.

Eier
Økern Sentrum ANS. (eid 50% hver av Steen & Strøm og Storebrand)
Areal tomt
Ca. 70 000 m2
Beliggenhet
Kollektivknutepunktet Økern (T-bane og buss)
Bygg i eksisterende plan
163 000 m2
Ny plan
Flerfunksjonelt bysentrum med høy andel boliger og sammensatt tilbud av handel, næring, kultur, aktivitet og opplevelser
Planområde
Ca. 90 000 m2
Planlagte bygg
Ca. 220 000 m2
Planlagte torg, møteplasser, vann og bekker
Ca. 30 000 m2
Planlagte blå/grøntstrukturer
Ca. 9 000 m2
Antall boliger
Ca. 1 200
Andel næring, kultur, handel, kontor, offentlig og privat tjenesteyting
Ca. 100 000 m2
Miljø- og klimaprofil
BREEAM Communities «Excellent»
Oppstart første byggetrinn
2024* - *avhengig av behandlingstiden
Ferdigstillelse alle byggetrinn
Ca. 10 år

Flerfunksjonelt bysentrum med mangfoldige tilbud og møteplasser

Gjennom medvirkningsprosessen har vi fått inn tusenvis av innspill fra innbyggere, myndigheter, organisasjoner og næringsliv som viser et stort behov for tilbud og møteplasser på Økern. Sammen skal vi skape et bysentrum med gode boområder i tilknytning til bekker og natur, og et tidsriktig handelssentrum i umiddelbar nærhet til fremtidens mobilitet. Økern Sentrum vil også få flere attraktive arbeidsplasser innenfor et bredt spekter av næringer og bli sentrum for et mangfoldig kulturliv og aktivitetstilbud.


Selve navet i Hovinbyen

Økern Sentrum skal forme og forandre Oslo, i tråd med vekststrategiene for Oslo kommune: «Oslo mot 2030: Smart, trygg, grønn» og «Oslo mot 2040: Vår by, vår fremtid». Med den beliggenheten Økern har er Økern av strategisk betydning for hele den nordøstlige delen av Oslo. Vi skal gi denne delen en møteplass med flere kulturtilbud, handel og naturopplevelser i et urbant miljø. Vi skal skape et knutepunkt som kan bli motor for hele utviklingen av Hovinbyen.

Det er til sammen allerede planlagt over 12 000 boliger i gå-avstand til Økern Sentrum. Med Ulven, Økern S, Hasle Linje, Gregers Kvartal, Økern Torg, Kabelgata og Økern Sentrum planlegges over 7 000 boliger med om lag 15 000 mennesker. Økern blir selve sentrum for alle disse, i tillegg til et nedslagsfelt på 783 000 innbyggere som Økern allerede har grunnet sin plassering.

Prosjektet Økern Sentrum svarer ut alle overordnede planer og politiske mål for utviklingen av Oslo, Hovinbyen og Økern-området, og er høyt prioritert i Oslo kommunes administrasjon.

Du kan lese mer om arbeidet med medvirkning og involvering her.

Oslos planer for Hovinbyen (strategisk plan, vedtatt 2018)

Les mer om den Grønne Ringen (prinsipplan, 2019, til politisk godkjenning)

Følg saken på Oslo kommunes saksinnsyn HERLes artikler om prosjektet
Gå til Økern Magasinet
Om Økern

Økern har en rik og variert natur- og kulturhistorie. Les mer om Økern sin historie her!

Les mer