Økern Sentrum Logo
A081dae6 6a00 4f06 b54d 6efdf776f1c4
Om prosjektet

Den nye hovedstaden øst i Oslo

Det området i Oslo som vokser fortest skal få sitt sentrumsområde på Økern! Mens Skøyen, Majorstuen og Nydalen er tydelige sentre på hver sin kant av byen, skal Økern bli det samme for nabolagene og bydelene nord-øst i byen. Økern skal også bli noe helt nytt og annerledes: Men på Økern skal bekkeåpninger, grøntområder og plasser være i sentrum; hele 1/3 av arealet er satt av til dette. Økern sentrum blir selve hjertet i Oslos største og viktigste byutviklingsprosjekt – Hovinbyen. Målet er å skape en bydel og et sentrum for menneskene som skal bruke den, der vi kan bo, leve og jobbe. Økern er som kollektivknutepunkt allerede et av Oslos travleste, og det er før utbyggingen av Økern sentrum har startet. Økern sentrum skal være en klimavennlig og framtidsrettet byutvikling som bevarer og forsterker Økerns historie. Økern skal speile tiden vi lever i og kulturen som vi skaper mens vi lever.

Mer om utviklingen av Stor-Økern her

I denne podcasten deler Thomas Holth fra Økern Sentrum ANS sine tanker om planen for Økern.

Eier

Økern Sentrum ANS. (eid 50% hver av Steen & Strøm og Storebrand)

Areal tomt

Ca. 70 000 m2

Beliggenhet

Kollektivknutepunktet Økern (T-bane og buss)

Ny plan

Flerfunksjonelt bysentrum med høy andel boliger og sammensatt tilbud av handel, næring, kultur, aktivitet og opplevelser

Planområde

Ca. 95 000 m2

Planlagte bygg

Ca. 220 000 m2

Planlagte torg, møteplasser, vann og bekker

Ca. 35 000 m2

Planlagte blå/grøntstrukturer

Ca. 9 000 m2

Antall boliger

Ca. 1 350

Andel næring, kultur, handel, kontor, offentlig og privat tjenesteyting

Ca. 100 000 m2

Miljø- og klimaprofil

BREEAM Communities «Excellent»

Godkjent regulering og oppstart detaljprosjekt

2024* - *avhengig av behandlingstiden

Ferdigstillelse alle byggetrinn

Ca. 10-15 år

Økern sentrum får et nytt sentraltorg på størrelse med Youngstorget (ca. 6000 m2), men mer grønt og blått.


Flerfunksjonelt bysentrum med mangfoldige tilbud og møteplasser

Gjennom medvirkningsprosessen har vi fått inn tusenvis av innspill fra innbyggere, myndigheter, organisasjoner og næringsliv som viser et stort behov for tilbud og møteplasser på Økern. Sammen skal vi skape et bysentrum med gode boområder i tilknytning til bekker og natur, og et tidsriktig handelssentrum i umiddelbar nærhet til fremtidens mobilitet. Økern Sentrum vil også få flere attraktive arbeidsplasser innenfor et bredt spekter av næringer og bli sentrum for et mangfoldig kulturliv og aktivitetstilbud.


Økern sentrum består av seks bykvartaler omkranset Høyblokken og kollektivknutepunktet på Økern.


Oppdatert planforslag

Du kan utforske hovedtrekkene i planforslaget på denne linken.


Selve navet i Hovinbyen

Økern Sentrum skal forme og forandre Oslo, i tråd med vekststrategiene for Oslo kommune: «Oslo mot 2030: Smart, trygg, grønn» og «Oslo mot 2040: Vår by, vår fremtid». Men først og fremst vil Økern spille en ny rolle som sentrumsområde for en del av Oslo som svært mange mennesker flytter til. Vi skal skape en møteplass med flere kulturtilbud, handel og naturopplevelser i et urbant miljø, et knutepunkt som kan bli motor for hele Hovinbyen.

Det er til sammen allerede planlagt over 12 000 boliger i gå-avstand til Økern Sentrum. Med Ulven, Økern S, Hasle Linje, Gregers Kvartal, Økern Torg, Kabelgata og Økern Sentrum planlegges over 7 000 boliger med om lag 15 000 mennesker. Økern blir selve sentrum for alle disse, i tillegg til et nedslagsfelt på 783 000 innbyggere som Økern allerede har grunnet sin plassering.

Prosjektet Økern Sentrum svarer ut alle overordnede planer og politiske mål for utviklingen av Oslo, Hovinbyen og Økern-området, og er høyt prioritert i Oslo kommunes administrasjon.

Du kan lese mer om arbeidet med medvirkning og involvering her.

Oslos planer for Hovinbyen (strategisk plan, vedtatt 2018)

Les mer om den Grønne Ringen (prinsipplan, 2019, til politisk godkjenning)

Følg saken på Oslo kommunes saksinnsyn HERLes artikler om prosjektet

Gå til Økern Magasinet
Om Økern

Økern har en rik og variert natur- og kulturhistorie. Les mer om Økern sin historie her!

Les mer