Økern Sentrum Logo
Okern graded 00 00 27 03 Still001 web
Kultur og opplevelser

En ny møteplass for kultur og opplevelser

Visjon

Økern Sentrum skal legge til rette for at alle innbyggere i alle livssituasjoner har et godt kulturtilbud gjennom læring, egenaktivitet og opplevelse

Mål

Økern Sentrum skal

  • med kultur og opplevelser gjøre Økern til et godt sted å bo, jobbe og leve
  • gi kulturlivet gode arenaer for utvikling og presentasjon av arrangementer for et bredt publikum
  • tilby et filmsenter med et bredt filmtilbud
  • gå nye veier for kulturlivet
  • med kultur og opplevelser gi bydelen liv og aktivitet hele døgnet hele uken

Les mer om hvordan kultur preger byutviklingen på Økern.

Norges spydspiss for urbant kulturliv

Oslo har en befolkning med høy kompetanse, bredt mangfold og mange ressurssterke miljøer når det gjelder kulturaktiviteter. Kulturbyen Oslo preget av at de store institusjonene ligger i sentrum, mens svært mye av den nye kulturen og de unge uttrykkene skapes i Groruddalen. Vi har et svært høyt aktivitetsnivå innenfor frivillig arbeid, både organisert og uorganisert.

På Økern kan vi redusere avstanden mellom de sentrale institusjonene og den lokale aktiviteten. Vi tror at morgendagens kulturtilbud vil kreve bedre forankring mellom «fyrtårnene og bredden», på samme måte som idretten har topp og bredde.

Vi som folk har stadig høyere kompetanse gjennom tilbudene vi får i foreningslivet, i Kulturskolen og på skolen. Det gjør at vi vil stiller høyere krav til den aktiviteten vi selv utøver i fritiden, og det stiller stadig høyere krav til hva vi som publikummere forventer av de profesjonelle institusjonene.

Ambisjonene for utviklingen av Hovinbyen, som en byutvidelse mot nord, er store. Her ska Økern skal spille en sentral rolle som sentrum, også for kulturlivet og kulturnæringene. Økern og Hovinbyen skal slik bidra til å oppnå Oslos visjoner for en fremtidsrettet og innovativ byutvikling.