Økern Sentrum Logo
Okern Sentrum bart jaillet 142350
FAQ

Ofte stilte spørsmål om Økern-prosjektet

Mens vi planla for det nye kjøpesenteret vokste Oslo med 125.000 mennesker. Planer for nytt Tøyenbad ble lansert. Oslo har vedtatt store ambisjoner med bærekraftig og sosial byutvidelse (Hovinbyen planen), med økt fokus på byliv, kulturminner, gjenbruk, tilgang til vann og natur, kultur og sosiale møteplasser.

Etter planen skal byggestart for første byggetrinn starte i 2023. Dette er avhengig av behandlingstiden til regulering- og byggesaken. Vi skal gjøre det vi kan for å holde tempoet oppe og vil i mellomtiden også jobbe med muligheter for midlertidige tilbud.

Økern Sentrum skal etter planen være ferdig utbygget mellom 2033 og 2035. Det vil jobbes aktivt med å tilby midlertid aktiviteter og tilbud i området underveis i utviklingen.

Byggeperioden for hele prosjektet vil være på ca. ti år, men området vil bli delt opp slik at hvert prosjekt avsluttes på 2-4 år.

Høyblokka kan forbli et kontorbygg, men kan også bli leiligheter eller hotell. Bygningen blir fullstendig rehabilitert og området på bakkeplan vil bli endret for å bli mye mer innbydende enn i dag.

Høyblokka er et viktig kulturminne og en viktig ressurs. Det er mer bærekraftig å bevare bygningen og bygge den om, enn å rive den, også når det kommer til miljø og klimautslipp.

Handel er en viktig funksjon i nye Økern Sentrum. Den oppdaterte planen vil ha et tidsriktig handelstilbud med åpne førsteetasjer. Det legges opp til inntil 15 000 m2 butikker, en tredjedel av kjøpesenterplanen, men som likevel vil dekke alle behov for beboere og brukere. Mat-, beverting- og opplevelsestilbudet blir styrket.

Da planene for nye Tøyenbadet ble lansert falt grunnlaget for badelandet bort. Oslo mangler svømmehaller, men to store badeanlegg med et par kilometers avstand er det ikke marked for. I 2021 åpner Oslo kommune et midlertidig svømmeanlegg på Økern, vis a vis Økern Sentrum planen.

Les mer om det midlertidige badet på Økern her.

Les mer om Oslos planer for Tøyenbadet her.

Etter planen skal det bygges om lag 1500 nye boliger.

Planområdet er på om lag 90 dekar, og det planlegges for å bygge om lag 240.000 kvadratmeter, en økning fra 163.000 kvadratmeter i kjøpesenter-planen.

Selskapet Økern Sentrum ANS, likedelt mellom Steen & Strøm og Storebrand.

Det skal investeres mer enn 10 milliarder kroner i løpet av en byggeperiode for prosjektet på ca. ti år.

Om Økern

Les om hvordan Økern skal gå fra å være industri til urbant, bærekraftig og levende bysentrum for hele Oslo

Les mer