Økern Sentrum Logo
New Økern sentrum fugleperspektiv 02 min cropped

Oversikt Profil

Tittel Display 1

Tittel H1

Tittel H2

Tittel H3

Tittel H4

Tittel H5
Tittel H6

Paragraf Lead

Paragraf

Paragraf Small

Målet er å skape en bydel og et sentrum for menneskene som skal bruke den, der vi kan bo, leve og jobbe. Økern er som kollektivknutepunkt allerede et av Oslos travleste, og det er før utbyggingen av Økern sentrum har startet. Økern sentrum skal være en klimavennlig og framtidsrettet byutvikling som bevarer og forsterker Økerns historie. Økern skal speile tiden vi lever i og kulturen som vi skaper mens vi lever.

Dette er en tittel

Det området i Oslo som vokser fortest skal få sitt sentrumsområde på Økern! Mens Skøyen, Majorstuen og Nydalen er tydelige sentre på hver sin kant av byen, skal Økern bli det samme for nabolagene og bydelene nord-øst i byen. Økern skal også bli noe helt nytt og annerledes: Men på Økern skal bekkeåpninger, grøntområder og plasser være i sentrum; hele 1/3 av arealet er satt av til dette. Økern sentrum blir selve hjertet i Oslos største og viktigste byutviklingsprosjekt – Hovinbyen.

Målet er å skape en bydel og et sentrum for menneskene som skal bruke den, der vi kan bo, leve og jobbe. Økern er som kollektivknutepunkt allerede et av Oslos travleste, og det er før utbyggingen av Økern sentrum har startet. Økern sentrum skal være en klimavennlig og framtidsrettet byutvikling som bevarer og forsterker Økerns historie. Økern skal speile tiden vi lever i og kulturen som vi skaper mens vi lever.

Det området i Oslo som vokser fortest skal få sitt sentrumsområde på Økern! Mens Skøyen, Majorstuen og Nydalen er tydelige sentre på hver sin kant av byen, skal Økern bli det samme for nabolagene og bydelene nord-øst i byen. Økern skal også bli noe helt nytt og annerledes: Men på Økern skal bekkeåpninger, grøntområder og plasser være i sentrum; hele 1/3 av arealet er satt av til dette. Økern sentrum blir selve hjertet i Oslos største og viktigste byutviklingsprosjekt – Hovinbyen.

Målet er å skape en bydel og et sentrum for menneskene som skal bruke den, der vi kan bo, leve og jobbe. Økern er som kollektivknutepunkt allerede et av Oslos travleste, og det er før utbyggingen av Økern sentrum har startet. Økern sentrum skal være en klimavennlig og framtidsrettet byutvikling som bevarer og forsterker Økerns historie. Økern skal speile tiden vi lever i og kulturen som vi skaper mens vi lever.