Økern Sentrum Logo
02. des 2019

Steen og Strøm og Storebrand tilbyr NRK funksjonell og fleksibel tomt på Økern i Oslo

Side 24 Gateperspektiv oppdatert hoy opplosning

Gjennom selskapet Økern Sentrum ANS melder Steen og Strøm og Storebrand seg på i kampen om hvor NRK skal flytte

Tomten innfrir svært godt på alle kriteriene NRK har satt for flyttingen. Økern har førsteklasses kollektivtilbud og meget god tilgang til vegsystemet i Oslo. Tomten har samlet 140 000 m2 som potensielt kan huse NRK, og det gir NRK stor fleksibilitet til å velge lokalisering og om de ønsker en ren tomt eller gjenbruk av eksisterende bygg.

-Vurdert opp mot kriteriene NRK selv har fastsatt vil Økern sentrum være et godt alternativ, som kan gi NRK en ny dynamikk og svært gode forutsetninger for å løse sitt samfunnsoppdrag, sier Thomas Holth, prosjektdirektør i Steen og Strøm.

NRK vil ved valg av Økern sentrum som lokalitet være med på den rivende utvikling som foregår i den nord-østlige delen av Oslo. Mulighetene for andre virksomheter til å etablere seg i nærheten er nærmeste ubegrenset. Dette er viktig fordi det vil være attraktivt for media; - kultur -og teknologibedrifter å finne lokaler i nærhet til NRK.

-NRK er en kunnskapsintensiv virksomhet og vil kunne være med på å prege utviklingen av et helt nytt byområde som Oslo kommune allerede har pekt ut for lokalisering av kunnskapsintensive virksomheter, sier leder i Storebrand Eiendom Truls Nergaard.

Det eksisterer ingen kjente eller mulige konflikter med andre formål eller tiltak som legger begrensninger på utviklingen av tomten.

Kontaktpersoner

Thomas Holth +47 911 36 886
thomas.holth@steenstrom.com

Her kan du lese vårt innspill til NRK

Her kan du se vår presentasjon og illustrasjonsbilder

Om Økern

Les om hvordan Økern skal gå fra å være industri til urbant, bærekraftig og levende bysentrum for hele Oslo

Om prosjektet