Økern Sentrum Logo
08. jan 2021

Et nytt sentrum øst i Oslo

OKERN plaza 190529

Økerns rolle som knutepunkt kan spores langt tilbake i historien med sin beliggenhet ved krysningen av flere viktige ferdselsårer i tidligere Aker kommune. Særlig tydelig ble det med åpningen av Alnabanen og industriens vekst i området i begynnelsen av 1900-tallet. Det var gode muligheter for forretningsvirksomhet, og Økern etablerte seg som byens store markedsplass, med særlig tyngde innenfor landbruksprodukter, men også spesialfunksjoner som "Skinnsenteret" (ausjonshus). På 1960-tallet åpnet Økernsenteret som et moderne kontor- og forretningssenter med T-banen integrert i grunnen. Hovinbyen er Oslos store strategi for byutvidelse som skal gi plass til flere innbyggere og bedre arealutnyttelse i Oslo. Økern som hovedsentrum og knutepunkt i Hovinbyen skal utvikles "på nytt".

Arbeidet med å se på en ny utvikling for Økern Sentrum startet allerede i 2006. Frem til 2019 var planen å bygge det beste og sterkeste kjøpesenteret i Oslo, samt et nytt offentlig badeanlegg/badeland. Det ble brukt store ressurser på planlegging gjennom mange år, og byggetillatelsen ble gitt i 2017. Men i løpet av årene som hadde gått hadde mye endret seg. Da spaden skulle stikkes i jorda stilte Steen & Strøm og Storebrand seg spørsmålet: Er dette hva området trenger, og er dette egentlig det beste for Oslo? Eller har tiden løpt fra denne type satsinger?

– Mens vi la planene for det nye kjøpesenteret på Økern vokste Oslo med 125.000 mennesker. Handelen er endret og folk etterspør opplevelser. I tillegg hadde planene for det nye Tøyenbadet blitt lansert; her skal det komme et nytt, kommunalt badeland for hele Oslo. Oslo hadde også tatt posisjon som en pionér i Europa på bærekraftig og sosial byutvikling. Synet på bevaring av kulturminner, gjenbruk, tilgang til vann og natur og sosiale møteplasser har endret seg betydelig, forteller Thomas Holth, prosjektdirektør for Økern Sentrum.

Kulturbyen Økern

- Vi tror på byen som møtested og at innbyggerne i større grad vil oppsøke handels- og opplevelsesbyen. Folk vil bruke byen fordi de har lyst, ikke bare fordi de må eller har en praktisk begrunnelse for det. Folk vil oppholde seg i sentrum, på dagtid og kveldstid og i alle årstider. Kulturelle og sosiale aktiviteter vil prege gater og plasser, utekafeer, markeder og opptredener blir dagligdagse. Sosial shopping vil overta mye av rollen fra en mer funksjonell handel.

Arkitektur er viktig og gir de fysiske rammene, men byggene skaper ikke i seg selv byens liv og kvaliteter. Det er menneskene og livet mellom husene som vil gjøre Økern attraktiv. Da må vi styrke det sosiale livet, det må tilbys varierte kulturopplevelser og byen må få særpreg og identitet. Kultur skal være tydelig drivkraft i vår byutvikling.

En vellykket utvikling av «det nye byliv» på Økern gir den beste garanti for en trygg og trivelig by og også for opplevelsen av en inkluderende og demokratisk kulturby. Det er når steder er tomme for folk at de oppleves utrygge og utrivelige.


Befolkningen som samarbeidspartner

For å finne ut hva området virkelig trenger ble der derfor startet en omfattende kartlegging og medvirkningsprosess for å få innspill fra befolkningen på Økern. På denne måten fikk prosjektet stor kunnskap om både Økerns utfordringer og kvaliteter.

– Vi er sikre på at Økern vil bli bedre når flere engasjerer seg i arbeidet med de nye planene. Fra store og små, såvel som viktige beslutningstakere og kommunen i seg selv, fortsetter Thomas.

Gjenspeiler Oslos planer

Oslo sentrum er omkranset av ulike senterområder som Skøyen, Majorstua og Nydalen. I Oslos største og mest ambisiøse byutviklingsplan «Hovinbyen» er Økern utpekt som nytt hovedsentrum i øst, for en sømløs utvidelse av byen.


Økern er den brikken som mangler i puslespillet. Økern skal etter den nye planen koble seg på omgivelsene og sy byen sammen ved hjelp av veier, broer, grøntdrag, underganger og bekker. Oslo kommunes satsning «den grønne ringen», med blant annet Økernparken, Hovinparken, Løren aktivitetspark og Valle Hovin, vil ramme inn Økern. Dette vil gi grønne omgivelser som igjen skaper attraktive møteplasser og gode muligheter for avslapning og fysisk aktivitet.

Økern Sentrum skal være et bindeledd for et større område. Illustrasjon: A-lab

Oslo kommunes visjoner og planer fokuserer blant annet på klimavennlig byutvikling, en videreføring av en allsidig og tett by, sikring av by- og bokvaliteter og en styrking av mer naturmangfold. Planene for Økern Sentrum er et svar på disse visjonene.

En by med parker, vannveier og gode boliger er bra, men for å skape en virkelig attraktiv by må kulturdimensjonen inn.

– Vi vil skape et nytt bysentrum for Oslo øst, Hovinbyen og Groruddalen, som byr på yrende liv gjennom hele døgnet og året, med et mangfoldig og sammensatt tilbud av handel, boliger, og arbeidsplasser, men også aktivitets- og kulturtilbud. Det blir en bydel med alle funksjoner, der det er godt å være og der folk vil trives. Gjennom dette prosjektet vil vi sette Økern sentrum på kartet med spennende arkitektur og et levende by- og kulturliv, forteller Holth.

– Folk skal trives med å bo her, det skal være smart å drive næring her og folk skal komme hit for kultur og opplevelser.

Et sentrum med hjerte i historien

Økern har en rik og variert historie. Denne historien har vært viktig å ivareta for utviklerne av Økern Sentrum og i de nye planene for området har derfor historiske elementer en sentral posisjon. Økern sentrum skal bli nettopp et sentrum. Det skal bli et sentrum for hele Hovinbyens befolkning på 150 – 175.000 innbyggere.

Den kreative byen

- Vi har tillatt oss å se ut over landets grenser for å lære om morgendagens urbane liv. Vi har lært om «den kreative byen». Hva er suksesskriteriene når noen byer framstår som mer spennende og innovative? Noe av svaret ligger i at det ofte viser seg at de som lykkes er de som har klart å tiltrekke seg kreative, talentfulle og ikke minst åpne mennesker. Ideen har vært at byutvikling bør fokusere på å få mennesker til å trives.

– Et åpent og innbydende sentraltorg ved Høyblokka blir selve hjertet og det sentrale møtepunktet på Økern, her skal det bli yrende liv! Landskap og naturelementer som har vært bortgjemt i 100 år tas frem og Hovinbekken og Refstadbekken skal åpnes. Vi gleder oss veldig til å ønske velkommen til det nye Økern sentrum, avslutter Holth.

Om Økern

Økern har en rik og variert natur- og kulturhistorie. Les mer om Økern sin historie her!

Les mer