Økern Sentrum Logo
05. mar 2023

TILLIT - til utviklingen av byen

Tillit 2

– Kunst skal irritere, fascinere, skape følelser og tanker, sier Lars Ramberg til Arkitektnytt.

Lars Ramberg er kunstneren som satset og ble valgt til kunstprosjektet «Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen». Dette er et utviklingsprosjekt der Oslo kommune (ved Oslo kommunes kunstsamling Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Byantikvaren) samarbeider med KORO om å realisere kunstprosjekter i Hovinbyen.

TILLIT har skapt debatt! https://www.arkitektnytt.no/ny...