Økern Sentrum Logo
22. mai 2023

Revidert planforslag for Økern sentrum

A081dae6 6a00 4f06 b54d 6efdf776f1c4

Nå er revidert planforslag sendt inn til Plan og bygningsetaten for bearbeiding og vurdering der før planen sendes videre til politisk behandling.

I dag er området regulert til handelssenter (2012), men i 2019 startet planleggingen av et flerfunksjonelt bysentrum, fordi dette var mer i tråd med hva området og byen trenger. Oslo sentrum skal utvides mot nord og øst, og planforslaget som nå er til vurdering gir grunnlag for dette.

Nå er planene redusert både i volum og høyder, og det er avsatt plass til bekkeåpninger, grønne arealer og plasser. I planområdet er 1/3 av arealet satt av til dette, 1/3 til bygninger og 1/3 er (eksisterende) bilveier med tilhørende fortau, og T-bane/kollektivterminal.

Les om planforslaget i Aftenposten