Økern Sentrum Logo
15. mar 2021

Oslos skjulte bekker gjenåpnes på Økern

Okern1

Hovinbekken og Refstadbekken har i flere tiår vært skjult i rør under bakken. Etter innspill fra befolkningen, planendringene rundt Økern og et økt fokus på områdets kulturminneverdier er det besluttet at bekkene nå gjenåpnes og tas frem i lyset.

Hovinbekken kommer fra Risløkka/Bjerkedalen og gir liv til et nabolagstorg før den krysser strøksgaten Ulvenveien og føres sammen med Refstadbekken ved Høyblokka. Her får bekken en sentral rolle i å skape økt opplevelsesverdi og naturmangfold rundt hovedtorget, før den renner videre sydover i retning Hasle. Gjenåpningen av bekkene gir det «nye» og urbane Økern sentrum flotte naturopplevelser og identitet forankret i historien.

Kostbart med viktig arbeid

Gjenåpningen av Hovinbekken og Refstadbekken vil være både komplisert og kostbart. Likevel er kvalitetene disse bekkene gir for boområdene og byrommene svært viktig for utviklingen av hovedstaden i Oslo øst. Dessuten vitner elveløpene om en viktig del av historien på Økern og vil bidra til ivaretakelse av kulturminneverdiene på stedet.

Ifølge Bymiljøetaten er 70 prosent av Oslos bekke- og elvestrekninger lukket, og det er et politisk mål å gjenåpne flest mulig.

Norconsult og Bjørbekk & Lindheim ferdigstilte i 2020 et skisseprosjekt for Bymiljøetaten som hadde som mål å vurdere muligheten for gjenåpning av Hovinbekken fra Risløkka til Tennisdammen på Hasle hvor Hovinbekken i dag løftes opp i dagen. Prosjektgruppen kom en tydelig anbefaling om å velge alternativet som innebærer å åpne bekkene gjennom Økern Sentrum. Planen for gjenåpningen av bekkene på Økern følger i store trekk Bymiljøetatens skisseprosjektet.

– Vi er stolte av å at vi gjennom å tenke nytt for Økern Sentrum planen har gjort det mulig å åpne bekker som lenge har ligget i rør, sier Thomas Holth, prosjektdirektør for Økern Sentrum.


Et midlertidig bekkeløp

Utviklingen av Økern sentrum og åpningen av de to bekkene vil ta tid. Likevel er det mulig å følge bekkeløpet gjennom Økern allerede i dag. Gjennom prosjektet «Bekk to the Future» kan man følge en merket og sammenhengende, gangbar rute mellom de åpne delene av Hovinbekken, fra Risløkka til Hasle. Dette er mulig takket være tre studenter ved Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, som laget prosjektet i emnet CityStudio Oslo. Den første delen av ruten åpnet i desember 2020, og går gjennom Økern sentrum.

Prosjektet ble initiert for å gjøre det enklere for folk i nærområdet å orientere seg. Studentene identifiserte Hovinbekkens potensial som framtidig forbindelsesåre gjennom Hovinbyen og viser at bekken kan være den sammenkoblingen bydelen trenger. Prosjektet har i dag blitt til en 1,4 kilometer lang rute som strekker seg gjennom ulike deler av Økern. Studentene har lagt opp ruten så den følger den fremtidige traseen så nært det er praktisk mulig, og har valgt den mest effektive ruten i nærheten av kollektivtransport der folk allerede går.

«Bekk to the future» er gjennomført i samarbeid med Bymiljøetaten, Økern Sentrum og Oslo Elveforum.

Prosjektrapporten kan lastes ned her.

Om Økern

Les om hvordan Økern skal gå fra å være industri til urbant, bærekraftig og levende bysentrum for hele Oslo

Les mer