Økern Sentrum Logo
18. mar 2021

AI på Økern

Ai økern

Revolusjonerende byplanlegging på Økern

Med AI design- og analyseverktøyet har kvaliteter som vind, sol, dagslys, støy og uteområder blitt utforsket i utallige varianter av plangrepet siden 2019, da det ble besluttet å oppdatere reguleringsplanen. Den 22. februar ble planforslaget sendt til plan- og bygningsetaten for førstegangsbehandling.

Økern Sentrum er et av Oslos største og viktigste byutviklingsprosjekter med et planområde på ca. 90 000 m² midt på Økern kollektivknutepunkt. Siden oppstartsmøtet i september 2019 har det vært en god prosess med kommunen for å etablere en bystruktur og skape attraktive byrom på Økern; dette skal bli «hovedstaden» i Hovinbyen. Det ble tidlig utforsket hvordan Refstadbekken og Hovinbekken kan gjenåpnes. Samtidig har det vært en stort fokus i prosjektet på å optimalisere kvalitetene for bolig- og næringsområdene.

Tegner i Spacemaker: Lise Breivik (A-lab), Per Wessel Nore (Spacemaker)


I tverrfaglige arbeidsmøter med arkitekter og landskapsarkitekter fra A-lab, byplanleggere og fagspesialister fra Sweco og utviklerne fra Økern Sentrum, har hele teamet kunne samarbeide effektivt rundt en 3D-modell i Spacemaker-plattformen. Kombinasjonen av menneskelige vurderinger og faglig ekspertise og rå og smart datakraft er kraftfull, og det har bidratt til en smidig utviklingsprosess og økte kvaliteter i prosjektet.

"I Spacemaker kan vi enkelt teste designhypoteser og få analyseresultater på få minutter, visualisert i 3D-modellen. Arbeidsmøtene i Spacemaker hvor vi har kombinert menneskelig ekspertise med rå datakraft, har bidratt til en smidig utviklingsprosess og gitt et godt utgangspunkt for videre arbeid og kvalitetssikring av planen” - sier Peter Fossum.
venstre til høyre; Pål Samuelsen (Steen & Strøm), Lise Breivik (A-lab), Per Wessel Nore (Spacemaker), Brit Sylte (Sweco)

"Konklusjonene fra arbeidsmøte og resultatene fra Spacemaker var viktige for en serie justeringer som A-lab gjorde til de opprinnelige, algoritmedrevne bygningsdesignene. Dette understreket potensialet for å kombinere kunstig intelligens med tverrfaglig samarbeid", sier Pål Erik Olsen, assosiert partner fra A-lab.


Utvikling av urbane byrom med høy kvalitet

Spacemaker har blitt brukt aktivt til teste, analysere og optimalisere kvalitetene i byrommene. Verktøyet har vært viktig i tidlig utredningsfaser for å f.eks. kunne innpasse landemerket Høyblokka og både Refstadbekken og Hovinbekken, i den nye bymessige gatestrukturen. Kvartalene og bygningsvolumene i prosjektet er nøye tilpasset og analysert for bl.a. gode dagslys- og støyforhold. I prosessen er det undersøkt hvordan man både kan utnytte tomtens og områdets potensial, og samtidig ivareta høy kvalitet for boliger og byrom. Med opptil 1500 leiligheter vil prosjektet bidra betydelig til å levere sårt tiltrengte leiligheter (50% av det årlige behovet i Oslo), og dermed bidra til å kunne lette presset på boligmarkedet i Oslo.

"Spacemaker er et kraftig verktøy som er spesielt anvendelig for tidlig utredningsfaser. Du treffer rett og slett planken litt fortere", sier Peter Fossum.
Planforslaget: Spacemaker har bidratt til økte kvaliteter i det endelige planforslaget


“Økern Sentrum er et imponerende prosjekt som jobber mot et kvalitetsdrevet resultat. Prosjektet legitimerer Spacemakers visjon om å skape bedre og mer levende byer ved å bruke teknologi og data effektivt. I tillegg har prosjektgruppen vært en god partner for vårt produkt team, og har gitt oss verdifull tilbakemelding og innsikt i hvordan plattformen kan brukes på store utviklingsprosjekter der flere interessenter er involvert", sier Håvard Haukeland, grunder av Spacemaker, og seniordirektør i Autodesk, som nylig kjøpte selskapet.

Om Økern

Les mer om prosjektet på Økern her.

Les mer